Nowość - Mobilna Stacja Monitoringu MSM

stacja monitoringuDoskonałą alternatywą dla „drogiej” ochrony fizycznej są nowe w naszej ofercie Mobilne Stacje Monitoringu MSM są to przenośne zestawy umożliwiające obserwację obrazu przez operatora monitoringu, a także przez klienta na własnym urządzeniu. Podstawowe wyposażenie Stacji MSM to szt.wysokiej jakości kamery IP,wysięgnik teleskopowy, rejestrator obrazu, modem, swatch, monitor, okablowanie.
Opcje:

– Mobilną Stację Monitoringu można rozbudować i podłączyć do niej dodatkowe kamery,
– W Przypadku braku możliwości podłączenia do stałego zasilania Mobilną Stacje Monitorowania można doposażyć we własne zasilanie, to znaczy panele słoneczne i turbinę wiatrową wraz ze specjalnymi akumulatorami i własną instalacją,
– Mobilną Stację Monitorowania można wyposażyć we własny System Alarmowy z czujnikami umieszczonymi bezpośrednio na MSM oraz bezprzewodowymi umieszczonymi w dowolnym miejscu, a także głośnik emitujący komunikaty głosowe.

 

OBSŁUGA STACJI MONITOROWANIA

Usługa polega na całodobowym nadzorze wizyjnym terenu i monitorowaniu systemu alarmowego, przez operatora Stacji Monitoringu oraz podejmowaniu określonych czynności.

– Interwencji zmotoryzowanych, uzbrojonych (w broń palną lub środki przymusu bez pośredniego) patroli niezwłocznie od momentu zauważenia nieprawidłowości na monitorowanym obiekcie w czasie najkrótszym jak jest to możliwe. Interwencje Patrolu realizować będzie lokalna Grupa Interwencyjna,
– W zależności od sytuacji zawiadomieniu odpowiednich służb porządkowych takich jak policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie.